Jak vybrat správné místo pro výsadbu vzrostlého stromu

18. 03. 2024


Vybrat správné místo pro zasazení jehličnanu v zahradě je klíčové pro zajištění jeho zdravého růstu a estetického přínosu pro zahradní prostor.
Zde je několik kroků a tipů, jak na to:

Zvážení světelných podmínek

Plné slunce: Většina jehličnanů, především borovice, preferují plné slunce, což znamená minimálně 6 hodin přímého slunečního světla denně. Plné slunce pomáhá podporovat hustotu jehličí a zdravý růst.

Polostín: Některé druhy, jako je například tis červený (Taxus baccata), mohou tolerovat polostinné podmínky. Je důležité zvážit toleranci konkrétního druhu k nižšímu množství světla.

Zohlednění typu půdy

Drenáž: Jehličnany obecně preferují dobře odvodněnou půdu, aby se předešlo problémům s přemokřením a hnilobou kořenů. Pokud je vaše půda těžká nebo hlinitá, může být nutné ji v širším okolí stromu vylepšit.

pH a úrodnost: Některé jehličnany mohou mít specifické požadavky na pH půdy nebo na její úrodnost. Testování půdy může pomoci určit, zda jsou potřebné úpravy.

Velikost a tvar

Rozměry dospělého stromu: Při výběru místa pro výsadbu zohledněte konečnou výšku a šířku stromu. Ujistěte se, že má dostatek prostoru pro růst bez omezení nebo potřeby častého řezu.

Tvar: Výběr stromu s vhodným tvarem pro dané místo může pomoci minimalizovat údržbu a zvýšit estetický dopad.

Účel výsadby

Účel výsadby vždy determinuje vhodné stromy, které dle svých vlastností mohou splnit požadované funkčnosti v zahradě např.:

Živé ploty a soukromí: Pro živé ploty nebo vytvoření soukromí vyberte místo podél hranice pozemku, kde stromy mohou růst do husté bariéry. Zvažte, které stromy se hodí pro tento účel dle charakteristik jednotlivých druhů.

Solitérní stromy: Pro výrazné solitérní stromy vyberte centrální nebo významné místo v zahradě, kde bude strom sloužit jako vizuálně dominantní prvek.

Větrolamy: Pro ochranu před větrem zasaďte řady stromů na okraji pozemku směrem k převládajícím větrům. Opět zvažte, které stromy budou pro tento účel vhodné.

Okolní prostředí

Blízkost budov a infrastruktury: Zohledněte přítomnost budov, chodníků, inženýrských sítí a další infrastruktury. Jehličnany by neměly být zasazeny příliš blízko těmto strukturám, aby se předešlo jejich poškození kořenovým systémem nebo větvemi. Opačně ověřte, zda-li strom umístěný mezi budovami a infrastrukturou v okolí bude mít dobré podmínky k růstu.

Ostatní rostliny: Zvažte, jak se nově vysazený jehličnan bude snášet s ostatními rostlinami v zahradě, jak z hlediska estetiky, tak prostorových nároků. Nově vysazený jehličnan nesmí být kromě tisu červeného překrýván jiným listnatým stromem, zejména ořešákem. Správný výběr místa pro výsadbu jehličnanu může zajistit jeho zdravý růst a umožnit vám plně využít jeho krásy a funkce v zahradním designu.