Pokyny pro údržbu

Návod na výsadbu stromu

Připravíme kruhovou výsadbovou jámu o 50 - 100 % větší, než je průměr kořenového balu vysazovaného stromu.
Do výsadbové jámy naházíme takové množství zeminy aby po vložení kořenového balu stromu jeho horní hrana byla zároveň nebo max. 3 cm výše nad okolním terénem.
Drátěný koš na kořenovém balu neodstraňujeme ani ho nepovolujeme. V zemi se po čase sám rozpadne.
Zatlučeme dva kůly proti sobě těsně vedle balu, mírně odkloněné od kmene stromu.
Dosypeme zeminu smíchanou s pěstebním substrátem (cca 75l) do výšky poloviny kořenového balu a nalijeme 50-80l vody mezi bal a okraj výsadbové jámy.
Necháme vsáknout a poté dosypeme zeminu do úrovně okolního terénu a řádně prostor mezi balem a okrajem výsadbové jámy udusáme palicí.
Přitom stále kontroluejme kolmou polohu kmene stromu vůči vodorovné hladině.
Dále vytvoříme ze zbylé zeminy zalévací misku pod stromem pro udržení vody u stromu po zálivce.
Odstraníme pečlivě všechen provaz z koruny stromu a pomocí dvou textilních písek, spojujících z protilehlé strany kmen stromu a kůl, zajistíme strom proti kývání větrem v kolmé poloze.
Kořenový bal stromu ještě jednou řádně prolijeme vodou.
Strom potřebuje 2 roky po výsadbě pravidelnou zálivku v závislosti na počasí a velikosti stromu od 20-80l vody týdně.
Zálivku je vhodné rozdělit do dvou dávek v týdnu. Zalíváme i v zimě, když nemrzne neboť jehličnaté stromy skrze, které neodpadává, stále odpařují vodu.
Opěrné kůly by měly zůstat u stromu dva roky.

Návod na údržbu stromu po jeho výsadbě

Po vysazení stromu celou korunu pokropíme řádně vodou. Po týdnu začneme strom zalévat tak, aby pod stromem bylo stále mírné vlhko a to i v zimě, když nemrzne.
Množství zálivky nelze přesně stanovit, je třeba v daném místě vypozorovat, záleží to na velikosti, druhu stromu a půdních podmínkách.
Písek propouští hodně vody, jíl zabraňuje jejímu vsakování.
Důležitá je i hladina spodní vody.
Orientační množství vody na jeden strom a jednu zálivku je 10-30l.
Je třeba zajistit, aby při zálivce voda od stromu neodtékala např. kvůli svažitému terénu nebo zborcení okraje zalévací misky.
Je-li strom vysazen na vyvýšeném místě, na návažce nebo v propustném podloží (písek) je třeba zálivku zesílit, nejlépe zalévat 2x v týdnu.
Důležitý faktor je okolní teplota: v létě při teplotách nad 30°C je nutné zálivku zdvojnásobit oproti zimnímu období a večer kropit korunu stromu.
Indikátorem slabé zálivky je zasychající špička stromu.
Příliš velká zálivka se projeví zmatovatěním, šednutím a opadem jehlic ve spodní části stromu.
V 1. roce po vysazení stromu je třeba zálivku provádět 1x týdně po celý rok mimo období mrazů.
V druhém roce snížíme objem zálivky na polovinu. Je-li instalována u stromu kapková závlaha, je důležité zajistit dodávku požadovaného objemu vody.
Na konci druhého roku (nejlépe před rašením během dubna) odstraníme opěrné kůly tak, že vyjmeme hřebíky zajišťující pásku spojující kmen stromu a kůly a poté kůlem zakýváme a on nad zemí praskne.
Kůly u stromu musí zůstat dva roky, je to ochrana proti nežádoucímu pohybu koruny způsobené větrem, který se přenáší na kořenový bal v zemi a tím je znemožněno zakořenění stromu do okolního terénu.
Průběžně kontrolujeme funkčnost zalévací misky, aby voda při zálivce neodtékala.
V žádném případě nerovnáme terén pod stromem!
Při sekání trávy kolem stromu nesmímě poškodit kmen stromu nad zemí ani odřít kůru na kmeni stromu. Přihnojení se provádí 2x v roce v květnu a na konci července 300 gramy kombinovaného hnojiva Cererit na jeden strom.
Hnojivo se rovnoměrně rozhodí v kruhu kolem stromu v místech, kde vnější hranicí je konec spodních větví a vnitřní hranicí je vzdálenost 10 cm od kmínku stromu.

Ilustrační obrázek k výsadbě stromu