Udržitelnost

Udržitelnost je v dnešní době klíčovým slovem ve všech odvětvích, a lesní školka se specializací na pěstování jehličnatých stromů není výjimkou. Je ukotvená v srdci české přírody, je živým příkladem toho, jak mohou zemědělské praxe přispívat k ochraně životního prostředí a zároveň udržovat ekonomickou životaschopnost. Díky kombinaci tradičního zahradnického know-how a inovativních udržitelných metod dokazuje, že je možné harmonicky splynout s přírodou a současně produkovat zdravé, vzrostlé stromy připravené k výsadbě.
 

Udržitelné praktiky v naší společnosti Okrasná školka Chýně

Absorpce CO2 – naše školka pěstující vzrostlé stromy je uhlíkově negativní firmou

Jehličnany, jako jsou borovice, smrky a jedle, jsou známé svou schopností efektivně absorbovat CO2, jednoho z hlavních plynů zodpovědných za skleníkový efekt a globální oteplování. Průměrně jeden zdravý, vzrostlý jehličnan může za rok absorbovat přibližně 22 kg CO2. Tato schopnost činí jehličnany klíčovými hráči v boji proti změně klimatu a zdůrazňuje důležitost jejich pěstování a výsadby.

Voda

Naše školka důsledně dbá na efektivní využívání vody. Je to i ekonomická nutnost vzhledem ke spotřebě užitkové vody pro zalévání a pěstitelské práce ve školce.

Půda a hnojení

Udržujeme zdraví naší půdy používáním především organických hnojiv.

Biodiverzita

V naší školce pěstujeme širokou škálu jehličnatých stromů, což podporuje biodiverzitu jak v rámci školky, tak v širším ekosystému po jejich výsadbě. Různorodost druhů pomáhá odolávat škůdcům a nemocem a zajišťuje genetickou rozmanitost, která je klíčem k adaptabilitě na změnu klimatu.

Uhlíková stopa vzniklá naší činností

Snažíme se minimalizovat naši uhlíkovou stopu prostřednictvím efektivní logistiky, efektivním používáním vozidel a zemědělských strojů.  Jsme zaměřeni na místní trhy, což snižuje potřebu dlouhých přepravních tras pro transport našeho zboží. Zcela odpadá potřeba transportovat zboží pro prodej, neboť je pěstováno pouze v našich areálech v České republice.

Příznivý vliv na okolí a přírodu

Naše udržitelné metody nejen že přispívají k ochraně životního prostředí, ale také posilují vztah s komunitami. Nabízíme konzultace pro veřejnost, abychom zvýšili povědomí o významu stromů pro životní prostředí a podpořili výsadbu stromů v lokální krajině a zejména šířili zásady jejich správného a udržitelného pěstování.
Naše lesní školka nejenže produkuje zdravé, vzrostlé stromy - jehličnany připravené k výsadbě, ale také ukazuje, že je možné dosáhnout ekonomického úspěchu, aniž bychom obětovali zdraví naší planety. Příklad lesní školky je svědectvím toho, že udržitelnost a ekonomika mohou jít ruku v ruce ve prospěch nás všech.