Stromy nejsou jen dřevo

10. 06. 2024

Když se někoho zeptáme, co nám „přináší“ stromy, nejčastější odpovědí je, že dřevo. Ať už na topení v kamnech, krbu, nebo pro průmyslové účely. Děti na to mají často jiný názor – většinou jako první zmíní kyslík, a poté v létě stín a chládek…, ale je toho mnohem víc:

Kvalita ovzduší
Stromy přispívají ke zlepšení kvality ovzduší tím, že zachytávají prachové částice, absorbují škodlivé plyny jako oxidy dusíku, amoniak a síru, a uvolňují kyslík. V městských oblastech mohou stromy pomoci snížit znečištění ovzduší a zlepšit zdraví obyvatel.
To jsou fakta, a že stromy produkují kyslík a absorbují oxid uhličitý, se učí již na základní škole. Jeden stoletý zdravý buk vyprodukuje za den kyslík pro tři lidi, což není málo. Pokud bychom dnes zasadili pět semínek buku, zajistíme kyslík třeba pro našich patnáct praprapravnoučat. Kdybychom každý rok svého života zasadil jeden strom, dejme tomu 80 stromů za život, vytvoříme "výrobnu" kyslíku pro 240 lidí.
 
Biodiverzita

Stromy a lesy podporují biodiverzitu tím, že poskytují životní prostor pro širokou škálu hub, mechů, lišejníků, ptáků a savců. Každý strom je mini-ekosystém. A nejen lesy, ale i jednotlivé stromy v našich parcích a zahradách poskytují útočiště mnoha tvorům. Zkuste se podívat ke stromu a uvidíte, jaký hmyz u něj žije – budete překvapeni kolika druhům poskytuje domov. Ochrana a výsadba stromů tedy přímo přispívá k ochraně biodiverzity.

Regulace teploty
Stromy a zeleň výrazně ochlazují okolí a celou planetu. Zde je příklad letního počasí a  rozdílů teplot v různých prostředí:
Les: 28,7 °C
Mokrá louka: 29 °C
Posečená louka: 42,5 °C
Asfalt: 49 °C
Opačný vliv na teplotu mají stromy a zejména les během studeného počasí.

Voda
Lesy můžeme považovat za houby planety, které zadržují dešťovou vodu a doplňují podzemní zásoby. Koruny stromů zpomalují vysychání půdy sluncem. Lesy také přitahují déšť. Platí to všude, příkladem jsou například ještě nedávno plošně zalesněné Brdy. Byly místem, kde často pršelo. Když se blížil déšť nebo bouřka, kopce s lesy si ten déšť přitáhly. Bohužel, nyní jsou Brdy výrazně vykácené a teplý vzduch z těchto ploch déšť odpuzuje a srážky jsou mnohem menší.

Soukromí
Živý plot ze stromů nám poskytne nejen soukromí v našich zahradách, ale také tlumí hluk z okolí. Stromy a keře fungují jako přírodní bariéry proti hluku. Vytvářejí akustickou clonu, která snižuje šíření hluku z dopravy, průmyslu nebo rušných ulic. Výsadba stromů kolem domů, škol a kanceláří může přispět k vytvoření klidnějšího a příjemnějšího prostředí. 

Psychické zdraví
Pobyt v přírodě a v blízkosti stromů má pozitivní vliv na naše psychické zdraví. Studie ukazují, že lidé žijící v blízkosti zeleně mají nižší úroveň stresu, lepší náladu a vyšší celkovou pohodu. Procházka lesem nebo parkem může být skvělým způsobem, jak se zbavit stresu a obnovit energii.

Ekonomické přínosy
Stromy mohou mít i ekonomické přínosy. Zvyšují hodnotu nemovitostí, snižují náklady na energie díky svému stínění v létě a ochraně před větrem v zimě. V městských oblastech mohou stromy přilákat turisty a zvýšit atraktivitu místních hotelů a restaurací.

Každý z nás může přispět k ochraně a výsadbě stromů, čímž zlepšíme nejen svůj život, ale i životy budoucích generací. Přidejte se k iniciativám na výsadbu stromů, pečujte o stromy ve svém okolí a vzdělávejte ostatní o důležitosti stromů pro naše prostředí. Společně můžeme dosáhnout významných výsledků a lépe chránit sebe i naši planetu.